23 квітня 2012 р.

Методична скарбничка.


Методи навчання – це засоби здійснення навчальної діяльності на уроці; „сукупність багатьох характеристик засобів діяльності учня і вчителя” (Бондар В.І.):І. За джерелами знань: 
словесні (розповідь, опис, пояснення, лекція); наочні (спостереження, ілюстрація, експеримент);практичні (задачі, вправи, лабораторна та практична роботи).


ІІ За ступенем взаємодії вчителя та учнів:

Розповідь (або лекція), бесіда, самостійна робота.ІІІ В залежності від конкретних дидактичних задач:

Підготовка до сприйняття, пояснення, закріплення матеріалу тощо.


ІV За характером пізнавальної діяльності учнів і участі вчителя в навчальному процесі:

Пояснювально – ілюстративні, репродуктивні, проблемні, частково – пошукові, дослідницькі.V За принципом розчленування чи з`єднання знання:

Аналітичні, синтетичні, порівняльні, узагальнюючі, класифікаційні.

VІ За характером руху думки від незнання до знання:

Індуктивні (умовиди від часткового до загального), дедуктивні (із загальних суджень до часткових положень), традуктивні (від часткового до часткового, від загального до загального).


VІІ За характером пізнавальної діяльності учнів:

Репродуктивні (інформаційно – рецептивні), продуктивні (евристичні та дослідницькі).

Методичний прийом – це пізнавальний акт, який здійснює вчитель і виконує учень (наприклад, розповідь з елементами бесіди).
Немає коментарів:

Дописати коментар