8 квітня 2015 р.

Готуємося до ДПАПрочитать другие публикации на Calaméo
Питання для розгорнутої відповіді
1.Яка роль І. Котляревського в розвитку нової української літератури?
2. Яких настанов Т. Шевченка, на вашу думку, треба дотримуватися
українцям XXI ст.?
3. Чому поему І. Котляревського «Енеїда» називають «енциклопедією народного життя»?
4. Які риси характеру Наталки Полтавки з однойменної п’єси І. Кот-
ляревського вам сподобалися найбільше? Чим саме?
5. За які якості можна вважати Кирила Тура уособленням найкращих рис українського козацтва? (За романом П. Куліша «Чорна рада»).
6.Поясніть значення вислову «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь…» ( Т.Шевченко)
7. Визначте жанр «Слова о полку Ігоревім...»  і доведіть свою думку.
8. . Висловіть свої міркування щодо актуальності в наш час головної думки повісті «Маруся» Г. Ф. Квітки-Основ’яненка.
9. Розкрийте особливості художнього стилю Ю. Федьковича-прозаїка на прикладі твору «Три як рідні брати».
10. Дайте критичну оцінку драмі «Назар Стодоля» Т.Г.Шевченка.
Питання для самостійного опрацювання
1. Історичними джерелами «Чорної ради» П. Куліша були твори …
2. Іван Величковський є автором збірки …
3. Справжнє прізвище Марка Вовчка …
4. До весільних належать пісні (запишіть не менше двох) …
5. У Галичині М. Шашкевич, І. Вагилевич і Я. Головацький заснували
гурток …
6. Жіночій долі Т. Шевченко присвятив твори (запишіть не менше
трьох)…
7. До жанру балади належать народні твори (запишіть 2–3 назви)…
8. Члени галицького гуртка «Руська трійця» були авторами альманаху…
9. Пісня служить одним із засобів розкриття характеру героїв у творі
(запишіть назву й автора) …