Веб-квест

Переглянути блог веб-квесту з української літератури

"Давня мудрість "Давньої казки"(8 клас) можна тут.

Веб-квест (webquest) в педагогіці - проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.

Освітній веб-квест-сайт в Інтернет, присвячений певній темі і складається з кількох, пов'язаних єдиною сюжетною лінією розділів, насичених посиланнями на інші ресурси Інтернет.
Даний вид діяльності був розроблений в 1995 році в державному університеті Сан-Дієго (США) дослідниками Берні Додж і Томом Марч.
Web-квести можуть бути короткостроковими і довгостроковими.
1. Короткострокові web-квести, спрямовані на набуття знань і здійснення їх інтеграції в свою систему знань. Робота над ними може займати від одного до трьох сеансів.
2. Довгострокові web-квести спрямовані на розширення і уточнення понять. По завершенні роботи над довгостроковим web-квестом, учень повинен вміти вести глибокий аналіз отриманих знань, уміти їх трансформувати, володіти матеріалом настільки, щоб зуміти створити завдання для роботи над темою. Робота над довгостроковим web-квестом може тривати від одного тижня до місяця (максимум двох). Визначено такі види завдань для веб-квестів.
 • Переказ - демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел в новому форматі: створення презентації, плаката, оповідання.
 • Планування та проектування - розробка плану або проекту на основі заданих умов.
 • Самопізнання - будь-які аспекти дослідження особистості.
 • Компіляція - трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури.
 • Творче завдання - творча робота у певному жанрі - створення п'єси, вірші, пісні, відеоролика.
 • Аналітична задача - пошук і систематизація інформації.
 • Детектив, головоломка, таємнича історія - висновки на основі суперечливих фактів.
 • Досягнення консенсусу - вироблення рішення по гострій проблемі.
 • Оцінка - обгрунтування певної точки зору.
 • Журналістське розслідування - об'єктивний виклад інформації (розподіл думок і фактів).
 • Переконання - схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.
 • Наукові дослідження - вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн джерел.
Web-квести найкраще підходять для роботи в міні-групах, однак існують і web-квести, призначені для роботи окремих учнів.
Web-квест може стосуватися одного предмета або бути міжпредметних. Дослідники відзначають, що в другому випадку дана робота ефективніша. Розробляються такі веб-квести для максимальної інтеграції Інтернету в різні навчальні предмети на різних рівнях навчання в навчальному процесі. Вони охоплюють окрему проблему, навчальний предмет, тему, можуть бути і міжпредметних.
Важливою умовою успішної роботи в проектній технології квест - уроку є присутність в аудиторії комп'ютерного обладнання з підключенням Інтернет - послуги. Іншою умовою є наявність ПК в учнів, що дозволяє в домашніх умовах продовжувати працювати з навчальними матеріалами.

Немає коментарів:

Дописати коментар