Про нас

Словесність – початок усіх наук. Вона – джерело, звідки починається струмок, який ширшає, набирає сили і розливається могутньою рікою.

ШМО вчителів української  мови та української літератури ЕЗОШ № 2 працює над методичною проблемою :

"Творче спрямування інноваційної діяльності вчителів української мови та літератури на всебічний розвиток особистості учнів та зростання професійної майстерності через мотивацію навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу"

Учителі- словесники – висококваліфіковані, здатні до творчості та постійного пошуку, досконало володіють сучасними методами викладання, оригінальними прийомами педтехніки.

1. Пелипенко Світлана Іванівна, учитель української  мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, керівник ШМО, педагогічний стаж – 26 років, працює над методичною темою:"  Інтерактивні технології навчання в контексті ключових компетентностей на уроках української мови та літератури".

2. Шмакова Ольга Абрамівна,учитель української  мови, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, педагогічний стаж – 42 роки, працює над методичною темою: «Гра як один із методів навчання на уроках української мови»

3. Чеботок Оксана олександрівна, учитель української  мови та літератури, спеціаліст І  категорії, педагогічний стаж – 17 років, працює над методичною темою: 
"Формування орфографічної грамотності учнів ".
4. Щирова Олена Анатоліївна, учитель української мови та літератури,спеціаліст ІІ категорії, педагогічний стаж –16 років. Методична проблема: «Інтерактивні методи навчання на уроках української мови та літератури».

5. Бікмєєва Людмила Миколаївна, учитель української мови та  літератури, спеціаліст ІІ категорії, педагогічний стаж – 16 років, працює над методичною темою: "Використання тестових завдань як одної з форм роботи з розвитку критичного мислення школярів. ”

6. Васильковська Оксана Олексіївна, учитель української мови та літератури, спеціаліст, педагогічний стаж – 3 роки, працює над методичною темою: "  Диференційоване навчання як один із методів створення ситуації успіху”

7. Тадеєва Ольга Олександрівна, учитель української мови та  літератури, спеціаліст, педагогічний стаж – 3 роки, перебуває у відпустці по догляду за дитиною.