25 червня 2012 р.

До нового навчального року

Українська мова в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин
 На сучасному етапі розвитку суспільства основним завданням державної освітньої політики є створення умов для розвитку особистості й творчої самореалізації кожного громадянина. Україна є багатонаціональною державою, в якій органічно переплетені культури багатьох народів, їх традиції, звичаї, мовні та літературні. Органічне поєднання національного і загальнолюдського – це необхідна передумова розвитку і збагачення кожної культури. Життєві реалії зумовлюють формування концепції полікультуралізму, яка акцентує увагу на загальнолюдських цінностях, на принципах рівноправного співіснування різних форм культурного життя.
 Організація навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською та іншими мовами національних меншин у 2012/2013 навчальному році здійснюватиметься:  у 5-9-х класах за Типовими навчальними планами, затверджених наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

12 червня 2012 р.

Нормативне забезпечення 2012-2013 н.р.

                 Українська література  
 У 2012-2013 навчальному році вивчення української літератури в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством: Українська література. 5-12 кла¬си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 201 с.
З метою поліпшення якості шкільної літературної освіти, урахування громадської думки щодо виховної та естетичної вартості окремих програмових художніх творів та розвантаження змісту навчальної програми, відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки від 11 лютого 2010 року, протокол № 1/4-2, затверджено зміни до навчальної програми з української літератури (5-9 класи), а саме:
5 клас - легенда «Лісова панна» – вилучено з програми; - казка В. Короліва-Старого «Потерчата» – винесено на позакласне читання;

2 червня 2012 р.

Зелені свята – Свята трійця

Українці споконвіку шанують свої християнські та національні традиції і завжди вважали свято Святої Трійці одним з найважливіших. Свято Християнської П’ятдесятниці, яке відмічається через десять днів після Вознесіння Господнього – цьогоріч 3 червня – має в собі подвійний зміст: славиться Свята Трійця і Святий Дух, який зійшов на апостолів саме на п’ятдесятий день після воскресіння Ісуса. Зелені свята – дуже давнє народне свято, яке символізує остаточний прихід літа. Це завершення весняного і початок літнього календарного циклу. В основі Зелених свят тисячі років лежав культ рослинності, а з прийняттям християнства їх почали називатися ще й Трійцею. У християнській символіці зелений колір символізує життя. Саме тому зеленими гілками і квітами на Трійцю прикрашають храми й церковні подвір’я, а священики освячують оберемки зелені, які люди приносять до церкви. Цікаво, що образ Трійці українці шанують ще з дохристиянських часів. Різдвяний трисвічник, що зветься «трійця», колядки про створення світу, гаївки-веснянки і троїстий знак на писанках – свідчать про духовні знання наших предків. Хоча Зелені свята й пов’язані з теплою погодою, в народі застерігали: «До Святого Духа держіть кожуха». Саме Трійця відкривала дорогу справжньому літу. Як казали в народі, Трійця трьома святами багата: квітами, травами й рум’яним літом.

      Ой, земле, радістю умийся – прийшла до нас Зелена Трійця!
       Нехай Господь нам душу гріє, а поле житом зеленіє!