11 листопада 2012 р.

Основні завдання та зміст роботи кабінету української мови та літератури

Кабінет української мови та літератури – це спеціально обладнане приміщення зі створеним навчальним середовищем, оснащеним засобами навчання, обладнанням згідно з санітарно-гігієнічними нормами і правилами облаштування Кабінет «Української мови та літератури №4» почав функціонувати в ЕЗОШ №2 з 01.09.2011року. Основна мета роботи кабінету - забезпечення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року за N24.
Завданням функціонування навчального кабінету української мови та літератури є створення передумов для:
  •  організації колективного, індивідуального та диференційованого навчання;
  •  реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;
  •  організації роботи гуртків, позакласних та виховних заходів;
  •  індивідуальної підготовки вчителя до занять, що сприяють підвищенню його науково-методичного рівня;
  •  надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам школи;
  •  вивчення, узагальнення і популяризації перспективного педагогічного досвіду;
  •  впровадження інноваційних технологій щодо поліпшення й удосконалення педагогічного процесу в навчальному закладі;
  •  для підготовки та участі учнів у конкурсах, олімпіадах різних рівнів.Кабінет української мови та літератури забезпечує науковий, естетичний, навчальний, методичний, виховний рівні викладання філологічних предметів. Проведення навчальних занять учнів з предметів «Українська мова», «Українська література» здійснюється на високому професійному та методичному рівнях. У навчально-виховному процесі застосовуються інноваційні педагогічні технології, що забезпечують систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, які охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів; спрямовують розвиток та саморозвиток учня з урахуванням його здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтацій і суб'єктного досвіду; створюють умови для реалізації та самореалізації особистості. Навчання будується на принципах варіативності. Кінцевим продуктом є не лише
    здобуття знань, вироблення умінь і навичок, а й формування життєвих компетентностей.  

Немає коментарів:

Дописати коментар