2 жовтня 2012 р.

Контрольна робота для шкіл з російською мовою навчання

Українська література. 7 клас
Контрольна робота №1 Із пісенних скарбів, І варіант
І рівень ( по 1 б.) 1. Укажіть, у який день Маруся Богуславка випустила невольників. 2. Укажіть, чому Сава, герой балади «Ой був на Січі старий козак», перейшов на бік ляхів. 3. Який козацький ватажок вів своє військо в іторичній пісні « Ой на горі да женці жнуть»?
ІІ рівень ( по 1 б.) 4. Допишіть речення. Дума – це… Історична пісня – це… Балада – це…
ІІІ рівень ( 3 б.) 5.Визначте художні засоби у рядках. 1. «Чистий степ»; «буйні вітри». 2. «Ой подай, чумаче, та подай, голубе»; «Гей, вернися, Сагайдачний». 3. «Воли … доріженьку чують»; «Вода корінь миє». 4. «Мене кіньми наділяють!»; «Нехай тебе орда візьме!» 5. «Явороньку»; «козаченьку»; «молоденький»; «серденько»
. ІV рівень ( 3 б.) 6.Складіть продовження «Думи про Марусю Богуславку» в поетичній чи прозовій формі.

Немає коментарів:

Дописати коментар