19 квітня 2013 р.

Готуємося до ДПАВаріант 7
1.  Мотря, Мелашка, Карпо, Лаврін – це персонажі твору
А «Земля» О. Кобилянської    Б «Камінний хрест»
В «Кайдашева сім’я»                 Г «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського
2.  За жанром твір «Камінний хрест» В. Стефаника – це
А новела  Б повість  В роман   Г оповідання
3.  «Подоріжжя од Полтави до Гадячого», «Пропаща сила» – такі ета-пи написання твору
А «Intermezzo» М. Коцюбинського       Б «Лісова пісня» Лесі Українки
В «Камінний хрест» В. Стефаника           Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 
4.  Образ молодого письменника зображено у творі
А «Місто» В. Підмогильного       Б «Момент» В. Винниченка
В «За мить щастя» О. Гончара     Г «Диво» П. Загребельного
5.  Кульмінацією твору «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого є епізод
А «Дворянскоє депутатскоє собраніє» зачисляє Борулю до дворянського роду
Б Боруля відмовляє Гервасієві Гуляницькому під час сватання Марисі
В земський суд скасовано, Степана звільнено  з роботи
Г Націєвський крадькома втікає із заручин
Д Сенат відмовив Борулі у дворянстві
6.  Бореться протягом усього твору за «цвіт душі» свого коханого та
утверджує своїм життям безсмертя духовного начала в людині
А Анна («Земля» О. Кобилянської)
Б Мавка («Лісова пісня» Лесі Українки)
В Мелашка («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)
Г Марічка («Тіні забутих предків»
М. Коцюбинського)
Д Галя («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Панаса Мирного)
7.  Розповідь від першої особи ведеться в обох творах у рядку
А «Камінний хрест» В. Стефаника, «Земля» О. Кобилянської
Б «Земля» О. Кобилянської, «Момент» В. Винниченка
В «Момент» В. Винниченка, «Intermezzo» М. Коцюбинського
Г «Intermezzo» М. Коцюбинського, «Лісова
пісня» Лесі Українки
Д «Лісова пісня» Лесі Українки, «Камінний
хрест» В. Стефаника
8.  Манера викладу, яку літературознавці називають «потоком свідо-мості», притаманна твору
А «Земля» О. Кобилянської
Б «Вершники» Ю. Яновського
В «За мить щастя» О. Гончара
Г «Intermezzo» М. Коцюбинського
Д «Лісова пісня» Лесі Українки
9.  Романтичну ідею незнищенності  кохання втілено у творі
А «Мойсей» І. Франка                     Б «Земля» О. Кобилянської
В «Місто» В. Підмогильного         Г «Камінний хрест» В. Стефаника
Д «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського
10. Мотив об’єднання всіх українських земель в одну державу та звільнення України від кайданів несвободи звучить у творі І. Франка
А «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»        Б «Розвивайся ти, високий дубе...»
В «Легенда про вічне життя»                  Г «Чого являєшся мені у сні?..»
Д «Безмежнеє поле...»
11. До особистої лірики належить твір
А «Річний пісок» Є. Плужника         Б «Блакитна Панна» М. Вороного
В «Балада про соняшник» І. Драча       Г «Стилет чи стилос?..» Є. Маланюка
Д «Задивляюсь у твої зіниці...» В. Симоненка
12. Звиродніння людини внаслідок заміни загальнолюдських цінностей
класовими – таку проблему досліджують у своїх творах обидва
письменники в рядку
А «Земля» О. Кобилянської, «Момент» В. Винниченка
Б «Момент» В. Винниченка, «В житах» Григорія Косинки
В «В житах» Григорія Косинки, «Вершники» (новела «Подвійне  коло») Ю. Яновського
Г «Вершники» (новела «Подвійне коло»)  , «Я (Романтика)»
Д «Я (Романтика)» Миколи Хвильового,    «Земля» О. Кобилянської
13. Навколо двобою двох персонажів побудовано сюжетну канву твору
А «Момент» В. Винниченка    Б «В житах» Григорія Косинки
В «Тигролови»   Г «За мить щастя»   Д «Вершники» Ю. Яновського
14. Засудження міщанства, національної упередженості та зверхності
(від українського націоналізму до великоросійського шовінізму) –
така ідея твору
А «Вершники» Ю. Яновського  Б «Тигролови» Івана Багряного
В «За мить щастя»    Г «Мина Мазайло»   Д «Маруся Чурай» Л. Костенко
15. Сонце – прекрасна, неповторна поезія, а соняшник – поет – такі  алегоричні образи твору
А І. Драча  Б В. Стуса  В П. Тичини  Г М. Вороного  Д В. Симоненка
16. Нерівність душ, любов і зрада, зв’язок митця з народом – така проблематика твору
А «Мойсей» І. Франка   Б «Маруся Чурай» Л. Костенко
В «Лісова пісня» Лесі Українки    Г «Зачарована Десна» О. Довженка
Д «Intermezzo» М. Коцюбинського
17. Тему трагічної долі українського народу під час Другої світової вій-ни розкрито у творі
А «Момент» В. Винниченка      Б «В житах» Григорія Косинки
В «Тигролови» Івана Багряного
Г «Україна в огні» О. Довженка
Д «Поза межами болю» О. Турянського
18. Гармонію внутрішнього світу людини з природою, невидимі зв’язки
з історією, народними традиціями розкриває
А В. Винниченко («Момент»)
Б В. Підмогильний («Місто»)
В О. Довженко («Зачарована Десна»)
Г І. Нечуй-Левицький («Кайдашева сім’я»)
Д Ю. Яновський («Вершники», новела
«Подвійне коло»)
19. «Любові всевишній» присвячено твір
А «Момент» В. Винниченка      Б «Маруся Чурай» Л. Костенко
В Лісова пісня» Лесі Українки      Г «За мить щастя» О. Гончара
Д «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника
20. Вагається, чому надати перевагу – боротьбі чи служінню прекрас-ному, – ліричний герой твору
А «Молюсь і вірю...» М. Рильського
Б «О земле втрачена, явися!..» В. Стуса
В «Українське альфреско» Л. Костенко
Г «Стилет чи стилос?..» Є. Маланюка
Д «Задивляюсь у твої зіниці...» В. Симоненка
21. Прочитайте уривок.
...жити – то не є долання меж,
а навикання і само собою – наповнення.
Ці рядки з твору В. Стуса
А «О земле втрачена, явися...»              Б «Господи, гніву пречистого...»
В «Мені зоря сіяла нині вранці...»        Г «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...»
Д «Як добре те, що смерті не боюсь я...»

Немає коментарів:

Дописати коментар