18 грудня 2012 р.

Готуємося до контрольної роботи. Лексикологія.

1. Фразеологічний зворот ужито в реченні
А Вір до кінця у власні сподівання.
Б Дивлюсь на сині обрії землі з калинових небес моєї долі.
В Його постійною мрією було швидше вийти в люди.
Г Не звикай утертими стежками йти за другим сліпо, як у дим.
2. НЕ можна замінити поданим варіантом у дужках виділене слово в реченні:
А За високими осокорами почало світліти (світлішати) небо.
Б М'який (незлостивий) докір корисніший за нещиру подяку.
В Ми не хотіли брати участь у цих темних (підозрілих) справах.
Г Молоко дуже корисне (корисливе) для молодого організму.
Д Подекуди (місцями) пройшов сліпий дощик.
3. Доберіть до фразеологізмів синоніми.
1 зривати маску 2 напускати туману 3 накивати п’ятами 4 точити ляси
А правити теревені Б дати драла В збивати з пантелику Г виводити на чисту воду
4.Позначте рядок, у якому фразеологічні звороти є синонімічними
А на живу нитку – білими нитками шитий
Б і води не замутить – хоч у вухо бгай
В попасти на слизьке – накрити мокрим рядном
Г бентежити кров – не чути землі під собою
Д закрутити веремію – укрутити хвоста
5.Лексично неправильне словосполучення утворить іменник «вдача» з прикметником А легковажна Б професійна В лагідна Г неспокійна Д весела
6. Позначте рядок, у якому правильно пояснено значення фразеологічного звороту плести химери А пліткувати про щось Б інтригувати когось В виготовляти домотканий килим Г домагатися чого-небудь від когось Д говорити щось беззмістов
7.Замініть фразеологізм одним словом. 1 як учора привезений 2 як кіт на сало 3 розійдеться як дим 4 мокрий як хлющ А безслідно Б відчужено В неприємно Г повністю Д заздрісно
8. НЕ можна замінити поданим варіантом у дужках виділене слово в реченні А Діти безтурботно (безпечно) гралися на проїжджій частині вулиці. Б Усяке друковане слово мало своє місце на поличках цієї бібліотеки (книгозбірні). В Максимові Рильському була властива (притаманна) любов до людини і природи. Г Колись тут було русло (річище) Ташані, потім воно пересохло, поросло травою. Д Я люблю тільки (лише) таку гру, де я певна, що виграю.
9. Установіть відповідність між реченнями і стилями мовлення, до яких вони належать
1 Громадяни мають право безплатно здобувати вищу освіту в державних навчальних закладах на конкурсній основі
. 2 Незважаючи на згубний вплив асиміляційних процесів, якщо йдеться про національні обереги, твердість і принциповість батьків повинна передаватися з генами.
3 Сіра маленька пташка, як грудка землі, низько висіла над полем.
4 Як провалишся на іспиті, додому не навертайся
! А розмовний Б публіцистичний В художній Г офіційно-діловий Д науковий
10. Помилково вжито слово в рядку А ювілейні міроприємства Б громадянське суспільство В парламентська республіка Г непримиренні опоненти Д прикордонна територія
11. У реченні «Надзвичайно цінним органічним добривом є ... попіл» пропущено слово А дерев’яний Б деревний В деревинний Г дерев’янистий Д здерев’янілий
12. Антоніми вжито в прислів'ї
А Добро далеко розходиться, а зло ще далі. Б Не говори, що знаєш, але знай, що говориш. В Птицю знати по пір'ю, а чоловіка по бесіді. Г Коли хочеш щось сказати –перш подумай.  

Немає коментарів:

Дописати коментар